Teksta izmērs
Ceturtdiena, 03 Novembris 2016 22:02

Spraiga un ražīga Ziemeļamerikas 3x3 padomes sēde.

Vērtēt šo ziņu
(1 Balsot)

Šogad gadskārtējā sēde notika Klīvlandē, 2016. gada 15. oktobrī.  Sēdē piedalījās padomes locekles Ingrīda Jansone, padomes priekšsēde, Helēna Vīksniņa, Katskiļu 3x3 vadītāja, Laila Medne, Katskiļu 3x3 darbiniece, Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa un Larisa Kaļiņa, Garezera 3x3 vadītājas, Maira Bundža, nometņu avīžu redaktore, padomes sekretāre, un Līga Ruperte, 3x3 globālā koordinātore.  Garezera 3x3 dalībniekus pārstāvēja Anda Prātiņa.

Helena Vīksniņa ziņoja, ka Katskiļu nometnē bija 115 dalībnieku, 10 no tiem bērni, 10-12 gadu vecumā.  Nometnes vispārējā un vienas ievirzes specifiskā tēma bija dzintars.  Ap dzintara tēmu risinājās arī dažādas citas nodarbības,.   Varēja apbrīnot daudzo nometnes dalībnieču dzintara rotu dažādību un skaistumu.  

Par Garezera 3x3 stāstīja Maija Zaeska.  Arī Garezerā nometnes tēma bija dzintars, kam tika veltīta viena ievirze un citas nodarbības.  Ļoti iepriecināja tas, ka nometnē bija 208 dalībnieku, jo  kopš 1991. gada dalībnieku skaits bija turējies zem 200.  Bērnu kopskaits bija 53, 26 no tiem 0-5 g.v. (jaunākajam bija  3 mēneši),  bet  6-12 g.v. bija 27 bērni.  Ar bērniem strādāja 7 audzinātāji, bet būtu derējis vēl vairāk!  Nākošgad bērnu programmu plāno paplašināšanāt cerībā, ka dalībnieku skaits turpinās augt.   Prieks, ka aug no Latvijas pēdējos gados iebraukušo dalībnieku skaits.

Līga Ruperte sniedza īsu pārskatu par pārējiem 3x3 pasaulē. 2016. gadā 3x3 notika  Austrālijā (58 dalībnieki), Latvijā, Saldū (320 dalībnieki, 30 no ārzemēm) un Pelčos (444 dalībnieki, 73 no ārzemēm), Lielbritānijā angļu valodā (50 dalībnieki), latviešu valodā (79 dalībnieki), un Īrijā (102 dalībnieki).  Kopš 1981. gada ir notikusi 231 nometne, un dalībnieku kopskaits ir 33930.  Pelčos notika šovasar iznākušās grāmatas par Latvijas 3x3, 1990.-2015. atvēršanas svētki.  Piedalījās LV kultūras ministre Dace Melbārde (viņa ar savu meitu 3x3 pavadīja visu nedēļu), bijusī LV prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, 3x3 darbinieki no dažādām zemēm un labs skaits bijušo Latvijas nometņu vadītāju, ieskaitot pirmās, 1990. gada  nometnes Madlienā vadītājus Jāni Gulbi un Līgu Ruperti.

 

  1. gada 3x3 programma:

Melburnā – no 2. – 8. janvārim, vad. Daina Grosa un Uldis Ozoliņš

Rūjienā – no 2. – 9. jūlijam, vad. Sannija un Madars Kalniņi

Salacgrīvā – no 23. – 30. jūlijam, vad. Dina un Reinis Cepļi

Lielbritānijā angļu val. – no 30. jūlija – 6. augustam, kontaktpersona Rita Harrison

Lielbritānijā latviešu val. – no 14. – 18. augustam, vad. paziņos vēlāk

Īrijā – no 13. – 19. augustam, vad. Lāsma Andersone un Krists Bebrišs

Garezerā – no 6. – 13. augustam, vad. Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa

Katskiļos – augusta otrajā pusē, vad. Helēna Vīksniņa

 

Informācija par visiem 3x3, kā arī nometņu avīzes un grāmatas par 3x3 ārzemēs un Latvijā atrodama www.3x3.lv

Sēdes dalībnieces augstu novērtēja izdevību būt kopā un pārrunāt sarežģīto nometņu veidošanas un vadīšanas procesu veiksmes un neveiksmes, nākotnes plānus un sadarbību starp nometnēm.  Visi ir pateicīgi par LV Kultūras ministrijas finansiālo atbalstu 3x3 un cer, ka tas tiks piešķirts arī nākotnē.  Pēc sēdes padomes locekles apmeklēja Ērika Ešenvalda un Ņujorkas latviešu kora koncertu.

 Ziemeļamerikas 3x3 padomes sēde 2017. gadā notiks Čikāgā, 21. oktobrī.

Līga Ruperte

 

Trīsreiztrīs pasaulē 2016. g. pārskats

 

Austrālijā  - saiets notika no 2. – 8. janvārim un to  vadīja Mārīte Rumpe.  Saietā bija 58 dalībnieki.

Latvijā – pirmais saiets notika Saldū, no 3. – 10. jūlijam, Ingus un Egijas Krūmiņu vadībā.  Saietā bija 320 dalībnieki, no tiem ap 30 bija no ārzemēm, plus 45 vietējie iedzīvotāji.  Otrais saiets notika Pelčos, no 24. – 31. jūlijam.  To vadīja Daiga un Aldis Bitinieki.  Saietā bija 444 dalībnieki, no tiem 73 bija no ārzemēm, plus 79 vietējie iedzīvotāji.

Lielbritānijānometne angļu valodā notika no 24. – 31. jūlijam, ar 50 dalībniekiem, 30 no kuriem bija bērni.  Vadības grupas kontaktpersona ir Rita Harrison.   Saiets latviešu valodā notika no 1. – 6. augustam, Aijas un Sandra Leonoviču vadībā.   Piedalījās 79 pieaugušie un 28 bērni.

Īrijā – saiets notika no 15. – 21. augustam,  un to vadīja Baiba Kalniņa.   Saietā bija 102 dalībnieki, no tiem 33 bērni.

ASV- Garezerā nometne notika no 7. – 14. augustam, Maijas Zaeskas, Daigas Rūtiņas un Larisas Kaļiņas vadībā.  Nometnē bija 208 dalībnieki, 53 bērni.  Ar prieku konstatējām, ka 200 + dalībnieku Garezera 3x3 nebija bijis pēdējos 25 gados.  Katskiļos – nometne notika no 14. – 21. augustam ar 115 dalībniekiem, 10 no kuriem bija bērni.  Nometni vadīja Helēna Vīksniņa.

3x3 nometņu/saietu kopskaits (kopš pirmās nometnes Garezerā 1981. gadā) 2016. gada  rudenī ir 231. Kopējais dalībnieku skaits -  33930.

3x3 padomes koordinē un veicina darbību katrā zemē un sadarbojas savā starpā.  To priekšsēži ir Uldis Ozoliņš Austrālijā, Inese Krūmiņa Latvijā, Gita Robalde Lielbritānijā, Sandra Bondarevska Īrijā un Ingrīda Jansone ASV.

“3x3 Latvijā, 1990-2015” grāmatas atvēršanas svētki notika Pelču 3x3 laikā,  27. jūlijā.  Tajos piedalījās Vaira Vīķe-Freiberga un Imants Freibergs, Kultūras ministre Dace Melbārde (viņa kopā ar savu meitu piedalījās saietā visu nedēļu), 3x3 darbinieki no Austrālijas un Īrijas,  Kuldīgas novada domes priekšsēde Inga Bērziņa, pirmās 3x3 Latvijā vadītāji Jānis Gulbis un Līga Ruperte  un daudzi citi  nometņu/saietu vadītāji.  Svinīgo sarīkojumu vadīja Latvijas 3x3 padomes priekšsēde Inese Krūmiņa.   Grāmatu varēs iegādāties Okupācijas muzejā.  Grāmata “Trīsreiztrīs ārpus Latvijas, 1981-2011”  iznāca  2013. gadā.  Abas grāmatas dod vērtīgu pārskatu par 3x3 kustību pasaulē.

www.3x3.lv ir atrodama informācija par  3x3 vispār un par atsevišķām nometnēm/saietiem, ieskaitot nometņu avīzes.  Mājas lapas saimnieks ir Gundars Kalniņš.

3x3 pateicās Kultūras ministrijai par piesķirto atbalstu un cer, ka tas turpināsies arī nākotnē.

 

  1. gada nometnes/saieti

Melburnā – no 2. – 8. janvārim, vad. Daina Grosa un Uldis Ozoliņš

Rūjienā – no 2. – 9. jūlijam, vad. Sannija un Madars Kalniņi

Salacgrīvā – no 23. – 30. jūlijam, vad. Dina un Reinis Cepļi

Lielbritānijā, angļu val. – no 30. jūlija – 6. augustam, kontaktpersona Rita  Harrison

Lielbritānijā, latviešu val. – no 14. – 18. augustam, vad paziņos vēlak

Īrijā – no 13. – 19. augustam, vad. Lāsma Andersone un Krists Bebrišs

Garezerā – no 6. – 13. augustam, vad. Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa

Katskiļos – augusta otrajā pusē, vad. Helēna Vīksniņa

 

Līga Ruperte

3x3 globālā koordinātore, PBLA IP locekle

Lasīts 3331 reizes Pēdējo reizi rediģēts Piektdiena, 04 Novembris 2016 00:21

Ziņas Amerikā un Kanādā

  • 1
  • 2
  • 3

Iespēja atjaunot Latvijas Republikas pasi Floridā, Fort Lauderdale.

09-03-2019 Ziņas Amerikā un Kanādā

Iespēja atjaunot Latvijas Republikas pasi Floridā, Fort Lauderdale.

Latvijas vēstniecība ASV ziņo par iespēju atjaunot vai pieprasīt Latvijas Republikas pasi un/vai personas apliecību (eID karti) Floridā, Fort Lauderdale  2019. gada 5. un 6.aprīlī. Pieņemšana notiks: Viesnīcā “Courtyard by Marriott Ft. Lauderdale/North” Adrese:...

Lasīt vairāk

Latvijas 100 gadei veltīts reklāmas plakāts uz 465 šosejas Indianapolē.

09-11-2018 Ziņas Amerikā un Kanādā

Latvijas 100 gadei veltīts reklāmas plakāts uz 465 šosejas Indianapolē.

Par godu Latvijas simtgadei, Indianapoles latviešu organizācijas izkārtoja reklāmas plakāta uzlikšanu I-465 šosejas malā.  Plakāts aicina visu Indianapoli svinēt simtgadi kopā ar latviešiem. Zīme atrodas Indianapoles ziemeļu pusē, braucot pa I-465...

Lasīt vairāk

Ročesteras latvieši plaši atzīmē Latvijas simtgadi

06-11-2018 Ziņas Amerikā un Kanādā

Ročesteras latvieši plaši atzīmē Latvijas simtgadi

Ročesterā šoruden notiek vairāki pasākumi, lai atzīmētu Latvijas simtgadi – katru mēnesi sākot ar septembri ir iespēja svinēt kopā ar vietējām organizācijām. Pirmais pasākums septembrī bija Daugavas Vanagu apvienības Ročesterā organizētā...

Lasīt vairāk

Sv.Pētersburgas Latviešu Biedrības ziņas un sarīkojumu KALENDĀRS /2018.g.11./

05-11-2018 Ziņas Amerikā un Kanādā

Sv.Pētersburgas Latviešu Biedrības ziņas un sarīkojumu KALENDĀRS /2018.g.11./

Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības izdevums.1705 – 9th Avenue North, St.  Petersburg, FL 33713-7136; ZIŅAS lasiet šeit:   Sarīkojumu KALENDĀRS Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības izdevums.   1705 – 9th Avenue North, St.  Petersburg, FL 33713-7136;...

Lasīt vairāk

Vašingtonas Latviešu evanģēliski luteriskā draudzes - Baznīcas ZIŅAS- 2018.g.novembris

02-11-2018 Ziņas Amerikā un Kanādā

Vašingtonas Latviešu evanģēliski luteriskā draudzes - Baznīcas ZIŅAS- 2018.g.novembris

Ziņas no Vašingtonas Latviešu evanģēliski luteriskā draudzes. Baznīcas ZIŅAS - 2018.gada novembris Lasiet Ziņas šeit ...   www.dcdraudze.org  Vašingtonas Latviešu evanģēliski luteriskā draudzeThe Latvian Evangelical Lutheran Church of Washington, D.C.400 Hurley Avenue, Rockville, MD...

Lasīt vairāk

Latvijas konsulāts Ņujorkā- Apkārtraksts 2018.11.- Latvian Events in New York

01-11-2018 Ziņas Amerikā un Kanādā

Latvijas konsulāts Ņujorkā- Apkārtraksts 2018.11.- Latvian Events in New York

  Latvijas konsulāts Ņujorkā www.latvia-newyork.org Latvia's 100th birthday is just around the corner ... "Welcome to Mercy" - IFC Cinemas, NYC, opens November 2, 2018 From the producer of THE OTHERS and SCREAM…. When an...

Lasīt vairāk

ALAs Infogramma- oktobris 2018

25-10-2018 Ziņas Amerikā un Kanādā

ALAs Infogramma- oktobris 2018

ALAs Infogramma - oktobris 2018 Ievēlēta Latvijas 13. Saeima Uz vietām 13. Saeimā kandidēja 16 saraksti. Vēlētāju uzticību ieguva septiņas partijas – Saskaņa (23 mandāti), KPVLV (16 mandāti), Jaunā konservatīvā partija...

Lasīt vairāk

Ziņas no Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda - oktobris 2018

25-10-2018 Ziņas Amerikā un Kanādā

Ziņas no Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda - oktobris 2018

  Ziņas no Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda Oktobris 2018     FALL HEALTH TIPS   "As the days get shorter and the temperatures drop, change is in the air. That's what makes fall a great time for...

Lasīt vairāk

Būt kopā Latvijas simtgades gadā!

04-10-2018 Ziņas Amerikā un Kanādā

Būt kopā Latvijas simtgades gadā!

Reiz senos laikos, kad mūsu vēl nebija, Dieviņš nolēma veidot pasauli. Pasauli, kurā nav karu, nav naida, nav varas. Pasauli, kurā visi viens otru mīlēja, kur saule katru rītu ausa...

Lasīt vairāk
Prev Next Lapa: