Teksta izmērs
Sestdiena, 12 Marts 2016 00:45

ALAs Infogramma - Marts 2016

Vērtēt šo ziņu
(1 Balsot)

ALAs Infogramma - marts 2016

 ALAs valde tiekas izbraukuma sēdē Čikāgā

Pagājušajā nedēļas nogalē Čikāgā norisinājās Amerikas latviešu apvienības (ALA) izbraukuma sēde. Piektdienas pēcpusdienā ALAs valde tikās uz finanču sēdi Johnson Blumberg & Associates birojā, kuŗai sekoja sabiedrisks vakars Anda Dimanta izkārtojumā RMX galerijā, kur šobrīd apskatāma Ritas Grendzes un Kristas Svabonas mākslas darbu izstāde. Savukārt sestdien ALA valde tikās Čikāgas latviešu biedrībā, kurp bija aicināti arī Čikāgas latviešu sabiedrības pārstāvji. Sēdes laikā ALA valde pārrunāja gan aktualitātes politiskā, kultūras un izglītības laukā un sporta nozarē, gan sadarbībā ar Latviju un latviešu centriem ASV. Kā viens no aktuāliem jautājumiem bija gatavošanās Latvijas valsts simtgadei, saistībā ar ko, ALA valde nolēma uzsākt Latvijas valsts Simtgades atbalsta akciju. Jāatzīmē, ka akcijai pievienojies jau pirmais ziedotājs - Johnson Blumberg & Associates partneris Ēriks Blumbergs, kurš šim mērķim noziedoja $2500 dolāru. Sestdienas vakarā ALA sadarbībā ar Čikāgas latviešu biedrību rīkoja informatīvo semināru par Latvijas drošības jautājumiem, kurā kā runātāji piedalījās Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns, Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēdis Jānis Kukainis un Latvijas goda konsuls Roberts Blumbergs.

ALAs delegācija tiekas ar Valsts Departamenta amatpersonām

Februāŗa trešajā nedēļā ALAs delegācija ar ALAs priekšsēdi Pēteri Blumbergu priekšgalā viesojās ASV Valsts Departamentā un tikās ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu biroja vadītāju Nathaniel P. Dean, kā ar Valsts departamenta amatpersonām, kas atbildīgas par Lietuvas un Igaunijas jautājumiem. ALAs priekšsēdis P.Blumbergs, kurš šogad rotācijas kārtībā pilda arī Apvienotās baltiešu komitejas priekšsēža pienākumus, abu organizāciju vārdā pateicās Valsts Departamentam par ASV atbalstu Baltijas valstīm, īpaši izceļot ASV valdības pausto apņešanos arī turpmāk atbalstīt kolektīvās aizsardzības stiprināšanas pasākumus Eiropā, tostarp finansējuma palielinājumu Eiropas atbalsta iniciatīvai (European Reassurance Initiative). ALA mudina ASV dzīvojošos baltiešus sazināties ar saviem pārstāvjiem Kongresā un aicināt tos atbalstīt ASV bruņojuma un karavīru izvietošanu Baltijas valstīs un Austrumeiropā Eiropas atbalsta iniciatīvas ietvaros. Pilns pārskats: http://www.alausa.org/lv/kas-mes-esam/aktualitates/id/95/ala-parruna-baltijas-drosibas-jautajumus-ar-asv-valsts-departamenta-parstavjiem/

ALAs pārstāvji tiekas ar Latvijas ārlietu ministru

Šī gada 25. februārī Amerikas latviešu apvienības priekšsēdis Pēteris Blumbergs, ALAs biroja vadītājs Raits Eglītis, kasiera palīgs Jānis Grāmatiņš, ALA sekretāre Marisa Gudrā un ALAs projektu lietvede Anita Juberte Vašingtonā tikās ar Latvijas ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču un vairākiem viņa delegācijas locekļiem, kā arī Latvijas vēstniecības ASV diplomātiem, lai pārrunātu aktualitātes sadarbībā starp Latvijas valdību un ASV dzīvojošo latviešu kopienu. Kā centrālie sarunu punkti izvērtās Latvijas drošības jautājumi un gatavošanās Latvijas valsts simtgadei.

 

ALA aicina iesūtīt pieteikumus dalībai ALAs 65. kongresā

Amerikas latviešu apvienība aicina latviešu organizācijas izvirzīt delegātus dalībai ALAs 65. kongresā, kas notiks Losandželosā no 29. aprīļā līdz 1. maijam. ALAs valde rīkos Latvijas Simtgades svinību plānošanai veltītu semināru organizāciju vadītājiem dienu pirms kongresa sākuma, ceturtdien, 28. aprīlī no plkst 15:00 līdz 17:30. Laipni lūdzam delegātus piedalīties! Dalībai kongresā var pieteikties gan organizāciju pārstāvji, gan ALAs atsevišķie biedri. Plašāka informācija par kongresu atrodama ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/citi/alas-65-kongress-losandzelosa/. Kongresa norises viesnīca Embassy Suites Hotel Glendale-Los Angeles ir izveidojusi speciālu saiti ALAs istabu rezervācijām. Istabas viesnīcā jāpiesaka līdz 29. martam: http://embassysuites.hilton.com/en/es/groups/personalized/B/BURGLES-LVC-20160429/index.jhtml?WT.mc_id=POG

 

 

Mobilās pasu darbstacijas dosies uz Čikāgu, Kalamazū, Sietlu un Losandželosu

2016. gadā Latvijas vēstniecības Konsulārās nodaļas darbinieki dosies mobilo pasu darbstaciju izbraukumos uz Čikāgu (11.-12.aprīlis) un Kalamazū (13. aprīlis). Lai pieteiktos pases saņemšanai, nepieciešams vēstniecībai nosūtīt pieteikumu līdz 2.aprīlim! Savukārt jūnijā mobilo pasu darbstacija apciemos Sietlu (9. jūnijs) un Lonsandželosu (11.jūnijs). Lai pieteiktos, nepieciešams vēstniecībai nosūtīt pieteikumu līdz 30.maijam! Plašāka informācija par pieteikšanos pasu nomaiņai atrodama vēstniecības mājaslapas Konsulārās informācijas sadaļā: www.latvia-usa.org 

Pēdējā iespēja pieteikties dalībai ALAs prakses programmā Latvijā

ALAs Kultūras un Izglītības nozares atgādina Amerikas latviešu jauniešiem, ka atlikušas nepilnas trīs nedēļas, lai pieteiktos ALAs izveidotajai prakses programmai Latvijā jauniešiem vecumā no 19 līdz 29 gadiem. Prakses programmas dalībnieki no ASV var pieteikties uz ALAs stipendijām $2500 apmērā. Visi pieteikumi iesūtāmi ALAs Kultūras nozares vadītajai Līgai Ejupei līdz 2016. gada 31. martam. Plašāka informācija un pieteikšanās veidlapas atrodamas ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/vasaras-darbi-latvija/


 

 

ALA piedāvā stipendijas jauniešiem dalībai 2x2 nometnē Latvijā

Šovasar 2x2 nometnes rīkotāji aicina jauniešus no dažādām pasaules valstīm, tajā skaitā ASV, uz latvietības baudīšanu skaistajā Kurzemē! Nometne norisināsies no 8. līdz 15. jūlija Latvijā/Rezidencē Kurzemē. Atbalstot 2x2 kustību un Amerikas latviešu jauniešu līdzdalības iespējas tajā, ALA piedāvā segt reģistrācijas maksu 2x2 nometnē pirmajiem desmit dalībniekiem no ASV. Pieteikumi adresējami ALAs stipendiju komisijai un nosūtāmi Andrai Zommerei: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Pieteiumā lūdzam minēt savu latvisko izglītību un ko ceriet iegūt 2x2 nometnē. Plašāka informācija par nometni atrodama mājas lapā: http://2x2pasaule.com/ALAs Stipendiju fonda padome aicina pieteikties stipendijām 2016./2017. mācību gadam.

ALAs Stipendiju fonda padome aicina latviešu studentus, kas aktīvi piedalās latviešu sabiedrībā, līdz šī gada 1. jūnijam pieteikties mācību stipendijām 2016./2017. mācību gadam. Studenti ir tiesīgi saņemt ALAs stipendiju, ja tie beiguši viena pilna akadēmiskā gada studijas universitātes vai kolledžas līmenī un turpinās savas mācības kādā ASV universitātē vai kolledžā bakalaura vai maģistra grāda iegūšanai. Plašāka informācija un stipendiju pieprasījuma veidlapas atrodamas ALAs mājas lapā: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/alas-stipendijas/

Vēl atlikušas dažas vietas ALAs izglītojošos ceļojumos uz Latviju

Atgādinām, ka ALA organizētais ceļojums „Hello, Latvia/Sveika, dzimtene!“ (angļu un latviešu valodās) pieaugušajiem un ģimenēm notiks no 19. jūlija līdz 2. augustam. Ceļojums ietvers Siguldas Operas svētkus, visus četrus Latvijas vēsturiskos novadus kā arī galvaspilsētu Rīgu! Dalībniekus pieņem pieteikšanās kārtībā un vēl ir dažas brīvas vietas! „Heritage Latvia“ ceļojums angļu valodā jauniešiem no 13 – 16 gadiem, paredzēts no 15 – 29. jūlijam – arī šajā ceļojumā vēl ir iespēja piedalīties. Nekavējoties, lūdzu, zvaniet Anitai Jubertei 301 340-8719, lai nodrošinātu savu vai sava bērna, vai mazbērna vietu ceļojumā! ALAs mājas lapā saite: http://www.alausa.org/lv/ko-tu-vari-darit/apciemot-latviju/

ALA aicina kļūt par ALAs biedru un atjaunot biedru kartes

ALAs Biedru nozare aicina visus ASV dzīvojošos latviešus kļūt par ALAs biedriem un atgādina visiem ALAs gada biedriem atjaunot savas biedru kartes. Kļūstot par ALAs biedriem, jūs sniegsiet nozīmīgu atbalstu ALAs darbā - varēsiet piedalīties ALAs lēmumu pieņemšanas procesā, saņemsiet ALAs gatavotos informatīvos pārskatus un varēsiet piedalīties dažādās ALAs programmās un pretendēt uz dažāda veida stipendijām. Visas biedru maksas uzskatāmas par ziedojumu labdarības bezpeļņas organizācijai un ir atskaitāmas, aprēķinot valsts nodokļus. Tagad biedru maksu iespējams ērti nokārtot arī internetā: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/biedru-nozare/

PBLA Kultūras fonds aicina pieteikt kandidātus apbalvojumiem

Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras fonds (PBLA KF) aicina līdz šī gada 1. aprīlim pieteikt kandidātus 2016. gada PBLA Kultūras fonda apbalvojumiem humanitāro un sociālo zinātņu, lietišķās mākslas, mūzikas, paidagoģijas, preses, rakstniecības, deju, teātŗa un tēlotājmākslas nozarē. Tāpat pieteikumi tiek pieņemti apbalvojumiem technisko un dabas zinātņu nozarē. Detalizēts izklāsts par apbalvojumu kategorijām un pieteikumu iesniegšanas kārtību atrodams PBLA mājas lapā Kultūras fonda sadaļā: http://www.pbla.lv/kulturas-fonds/

Komponiste Dace Aperāne saņem Latvijas mūzikas balvu

ASV dzīvojošā komponiste Dace Aperāne saņēmusi Lielo mūzikas balvu par Latvijas mūzikas popularizēšanu pasaulē. Patiesi lepojamies ar Daces sasniegumiem un novēlam daudz panākumu tālākā darbā! http://www.lsm.lv/lv/raksts/muzika/kultura/lielas-muzikas-balvas-laureate-dace-aperane-muzika-ir-loti-skaista-davana-musu-dzive.a169403/LNT televīzija rāda sižetu par NATO militārajām mācībām Norvēģijā “Cold Response 2016”.

Apjomīgajās NATO militārajās mācībās Norvēģijā, kas notiek šā gada februārī un martā skarbos ziemas apstākļos, piedalās ap 15 000 karavīru. Kopā ar citiem NATO dalībvalstu pārstāvjiem, mācībās līdzdarbojas arī ASV un Latvijas karavīri.

LNT sagatavoto sižetu par mācībām varat noskatīties: http://tvplay.skaties.lv/parraides/lnt-zinu-top-10/711703


ALA Board Meets in Chicago

Last weekend the board of the American Latvian Association held its quarterly meeting in Chicago. On Friday afternoon the Financial Committee met at the Johnson Blumberg & Associates office, followed by a gathering at the RMX gallery, where the art of Rita Grendze and Krista Svabonas is currently displayed. On Saturday, the ALA board meeting took place at the Chicago Latvian Society, focusing on topical issues in politics, culture, and education, ALA Sport’s programming, and ALA’s cooperation with Latvia and the Latvian centers around the U.S. In preparation for Latvia’s Centennial, the ALA board established a fundraising campaign in support of Latvia’s Centennial celebration. Johnson Blumberg & Associates partner Erik Blumbergs became the first supporter of this campaign, donating $2500 to the cause. On Saturday evening, ALA in cooperation with the Chicago Latvian Society, organized an informative seminar featuring guest speakers Latvian Ambassador Andris Razāns, the Chairman of the World Federation of Free Latvians Jānis Kukainis, and Honorary Consul Roberts Blumbergs.

ALA Delegation Meets with State Department Officials

An ALA delegation, lead by ALA President Peteris Blumbergs, along with representatives of the Joint Baltic American National Committee (JBANC) visited the U.S. Department of State and met with the Director of the Nordic and Baltic Desk Nathanial P. Dean and his colleagues. On behalf of ALA and JBANC, Peteris Blumbergs thanked the State Department for continuous U.S. support and investment in European and Baltic safety . ALA welcomes the U.S. government's powerful signal to its allies with U.S. Defense Secretary Ash Carter’s announcement in February that the Obama administration plans to quadruple spending to $3.4 billion in 2017 for a European Reassurance Initiative (ERI). ALA President Peteris Blumbergs encourages all Latvians in the U.S. to reach out to their representatives in the U.S. Congress to ask for their support of the ERI as well as an increased U.S. presence in Eastern Europe and the three Baltic countries.

ALA Representatives Meet the Latvian Minister of Foreign Affairs

On February 25, the Chairman of the American Latvian Association Pēteris Blumbergs, ALA Office Manager Raits Eglitis, ALA vice-treasurer Janis Gramatins, ALA secretary Marisa Gudra, and ALA Program Manager Anita Juberte in Washington, DC met with the Latvian Minister of Foreign Affairs Edgars Rinkēvičs, his advisors, and Latvian diplomats in order to discuss topical issues in cooperation between the Latvian American Association and the Latvian government. The key topics discussed during the meeting were the Latvian security issues and preparation for the Latvia’s Centennial celebration.

 

ALA Prepares for the 65th Annual Coonvention in Los Angeles

The ALA board invites ALA member organizations to delegate representatives to its 65th Annual Convention. Application packages were mailed from the ALA offices in Rockville on March 3. Individual delegates, those NOT representing any organization, are also welcome to apply. The Convention will be held at The Embassy Suites Los Angeles – Glendale. The hotel has set up a room reservation link for attendees. Rooms must be reserved by March 29, 2016. http://embassysuites.hilton.com/en/es/groups/personalized/B/BURGLES-LVC-20160429/index.jhtml?WT.mc_id=POG


 

 

Mobile Passport Station to Visit Chicago, Kalamazoo, Seattle and Los Angeles Latvian Centers

The consular staff of Latvia’s Embassy in Washington, D.C., plan to offer passport services in the following Latvian centers this spring and summer: Chicago (April 11-12), Kalamazoo, MI (April 13), Seattle (June 9) and Los Angeles (June 11). To sign up for passport renewal, individuals must file their applications to the Embassy of Latvia by April 2nd for Chicago and Kalamazoo and May 30, for Seattle and Los Angeles. More info: www.latvia-usa.org.

Last Chance to Sign Up for ALA Summer Internship Program in Latvia

The ALA Cultural and Education Offices remind Latvian American youth that only a few more weeks remain until the March 31 application deadline for ALA Summer Internships in Latvia. Any Latvian between the ages of 19 and 29, living outside of Latvia, can apply to participate in the internship program by March 31. ALA will provide internship participants from the United States a $2500 scholarship. For more information, please visit: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/kulturas-nozare/vasaras-darbi-latvija/ 

 

ALA Offers Scholarships for the Summer 2016 “2x2” Youth Program in Latvia

Organizers of the “2x2” camp invite Latvian youth from around the world, including the U.S., to attend this summer’s camp, which will take place in Kurzeme, July 8 -15. In support of the “2x2” movement, ALA offers a stipend to cover registration fees for up to ten participants from the U.S. Please address your requests to the ALA Scholarship Committee and send them to Andra Zommere, Director of the ALA Education Office: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Please include a summary of your activities in the Latvian community and what you hope to take away from participation in the 2x2 youth program. Requests will be processed in the order they are received. For more information about the camp, please visit: http://2x2pasaule.com/

Scholarship Applications Now Accepted for the 2016/2017 School Year

ALA administers a number of scholarship funds, which support Latvian students in a variety of fields of study. We invite all Latvian students active in their Latvian communities to apply for a scholarship for the 2016/2017 school year. Students studying for their Bachelor’s or Master’s degree at a college or university in the United States are eligible to apply after their first year of study. Applications, along with two letters of reference are due June 1. For more information visit: http://www.alausa.org/lv/alas-nozares/izglitibas-nozare/alas-stipendijas/.

A Few More Slots Available on ALA Sponsored Trips to Latvia

There is still space available in the English-language ALA sponsored trips to Latvia this summer. The adult and family trip „Hello, Latvia/Sveika, dzimtene1“ from July 19 – August 2, will include a rich tour of the four historical provinces of Latvia, a concert at the famous Sigulda Opera Festival, as well time to explore the capital Rīga. The tour for 13 – 16 year-olds „Heritage Latvia“ will take place from July 15 – 29. Please don’t delay to ensure that you or your child or grandchild has the opportunity to explore his or her Latvian roots! Call Anita Juberts at 301 340-8719 for more information or visit http://www.alausa.org/en/what-you-can-do/visit-latvia/.

The WFFL Cultural Foundation welcomes nominations for Cultural Foundation Awards

The World Federation of Free Latvians’ (WFFL) Cultural Foundation welcomes nominations for the WFFL Cultural Foundation Awards. Nominations should be submitted by April 1, 2016. For more information please visit WFFL website under the Cultural Foundation link: http://www.pbla.lv/kulturas-fonds/.


Composer Dace Aperane receives Latvia’s Grand Music Award

Latvian American composer Dace Aperane has been awarded Latvian Grand Music Award for popularizing Latvian classical music abroad. We are proud of Ms. Aperane’s accomplishments and wish her much success in the future! For more information (in Latvian): http://www.lsm.lv/lv/raksts/muzika/kultura/lielas-muzikas-balvas-laureate-dace-aperane-muzika-ir-loti-skaista-davana-musu-dzive.a169403/


Latvia’s Independent TV Reports on NATO’s Cold Response Maneuvers

When Norway hosted large-scale 15,000 NATO troop maneuvers in February, LNT sent its reporting crew to the site of the exercises. You can watch their report here: http://tvplay.skaties.lv/parraides/lnt-zinu-top-10/711703

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA
American Latvian Association in the United States, Inc.

400 HURLEY AVENUE
ROCKVILLE, MD 20850-3121
TEL: (301) 340-1914; FAX: (301) 340-8732

www.alausa.org

 

 

  Ja  kontaktēsiet, lūdzu, atsaucieties uz portālu: www.arhivs.latviesiamerika.com

 

 

Lasīts 4006 reizes Pēdējo reizi rediģēts Sestdiena, 12 Marts 2016 00:48

Ziņas Amerikā un Kanādā

  • 1
  • 2
  • 3

Iespēja atjaunot Latvijas Republikas pasi Floridā, Fort Lauderdale.

09-03-2019 Ziņas Amerikā un Kanādā

Iespēja atjaunot Latvijas Republikas pasi Floridā, Fort Lauderdale.

Latvijas vēstniecība ASV ziņo par iespēju atjaunot vai pieprasīt Latvijas Republikas pasi un/vai personas apliecību (eID karti) Floridā, Fort Lauderdale  2019. gada 5. un 6.aprīlī. Pieņemšana notiks: Viesnīcā “Courtyard by Marriott Ft. Lauderdale/North” Adrese:...

Lasīt vairāk

Latvijas 100 gadei veltīts reklāmas plakāts uz 465 šosejas Indianapolē.

09-11-2018 Ziņas Amerikā un Kanādā

Latvijas 100 gadei veltīts reklāmas plakāts uz 465 šosejas Indianapolē.

Par godu Latvijas simtgadei, Indianapoles latviešu organizācijas izkārtoja reklāmas plakāta uzlikšanu I-465 šosejas malā.  Plakāts aicina visu Indianapoli svinēt simtgadi kopā ar latviešiem. Zīme atrodas Indianapoles ziemeļu pusē, braucot pa I-465...

Lasīt vairāk

Ročesteras latvieši plaši atzīmē Latvijas simtgadi

06-11-2018 Ziņas Amerikā un Kanādā

Ročesteras latvieši plaši atzīmē Latvijas simtgadi

Ročesterā šoruden notiek vairāki pasākumi, lai atzīmētu Latvijas simtgadi – katru mēnesi sākot ar septembri ir iespēja svinēt kopā ar vietējām organizācijām. Pirmais pasākums septembrī bija Daugavas Vanagu apvienības Ročesterā organizētā...

Lasīt vairāk

Sv.Pētersburgas Latviešu Biedrības ziņas un sarīkojumu KALENDĀRS /2018.g.11./

05-11-2018 Ziņas Amerikā un Kanādā

Sv.Pētersburgas Latviešu Biedrības ziņas un sarīkojumu KALENDĀRS /2018.g.11./

Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības izdevums.1705 – 9th Avenue North, St.  Petersburg, FL 33713-7136; ZIŅAS lasiet šeit:   Sarīkojumu KALENDĀRS Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības izdevums.   1705 – 9th Avenue North, St.  Petersburg, FL 33713-7136;...

Lasīt vairāk

Vašingtonas Latviešu evanģēliski luteriskā draudzes - Baznīcas ZIŅAS- 2018.g.novembris

02-11-2018 Ziņas Amerikā un Kanādā

Vašingtonas Latviešu evanģēliski luteriskā draudzes - Baznīcas ZIŅAS- 2018.g.novembris

Ziņas no Vašingtonas Latviešu evanģēliski luteriskā draudzes. Baznīcas ZIŅAS - 2018.gada novembris Lasiet Ziņas šeit ...   www.dcdraudze.org  Vašingtonas Latviešu evanģēliski luteriskā draudzeThe Latvian Evangelical Lutheran Church of Washington, D.C.400 Hurley Avenue, Rockville, MD...

Lasīt vairāk

Latvijas konsulāts Ņujorkā- Apkārtraksts 2018.11.- Latvian Events in New York

01-11-2018 Ziņas Amerikā un Kanādā

Latvijas konsulāts Ņujorkā- Apkārtraksts 2018.11.- Latvian Events in New York

  Latvijas konsulāts Ņujorkā www.latvia-newyork.org Latvia's 100th birthday is just around the corner ... "Welcome to Mercy" - IFC Cinemas, NYC, opens November 2, 2018 From the producer of THE OTHERS and SCREAM…. When an...

Lasīt vairāk

ALAs Infogramma- oktobris 2018

25-10-2018 Ziņas Amerikā un Kanādā

ALAs Infogramma- oktobris 2018

ALAs Infogramma - oktobris 2018 Ievēlēta Latvijas 13. Saeima Uz vietām 13. Saeimā kandidēja 16 saraksti. Vēlētāju uzticību ieguva septiņas partijas – Saskaņa (23 mandāti), KPVLV (16 mandāti), Jaunā konservatīvā partija...

Lasīt vairāk

Ziņas no Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda - oktobris 2018

25-10-2018 Ziņas Amerikā un Kanādā

Ziņas no Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda - oktobris 2018

  Ziņas no Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda Oktobris 2018     FALL HEALTH TIPS   "As the days get shorter and the temperatures drop, change is in the air. That's what makes fall a great time for...

Lasīt vairāk

Būt kopā Latvijas simtgades gadā!

04-10-2018 Ziņas Amerikā un Kanādā

Būt kopā Latvijas simtgades gadā!

Reiz senos laikos, kad mūsu vēl nebija, Dieviņš nolēma veidot pasauli. Pasauli, kurā nav karu, nav naida, nav varas. Pasauli, kurā visi viens otru mīlēja, kur saule katru rītu ausa...

Lasīt vairāk
Prev Next Lapa: