Teksta izmērs

Lietošanas Noteikumi

 1. arhivs.latviesiamerika.com ir plašam sabiedrības lokam paredzēts un ir savstarpējās komunikācijas portāls, kas lietotājiem dod pieeju dažāda veida aktivitātēm. Portāla darbību organizē un koordinē AIM Consulting Agency, turpmāk arhivs.latviesiamerika.com
 2. Portāla arhivs.latviesiamerika.com lietošanas noteikumi ir paredzēti un saistoši katram portāla arhivs.latviesiamerika.com lietotājam neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav šī portāla reģistrēts lietotājs.
 3. arhivs.latviesiamerika.com ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā arhivs.latviesiamerika.com.
 4. Portāla arhivs.latviesiamerika.com lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. arhivs.latviesiamerika.com patur tiesības papildināt, mainīt un dzēst jebkura veida informāciju mūsu portālā, neziņojot par veiktajām izmaiņām.
 5. Lai kļūtu par portāla arhivs.latviesiamerika.com reģistrēto lietotāju personai ir jāievēro portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība. Ikvienam portāla arhivs.latviesiamerika.com reģistrētajam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem. Katram portāla arhivs.latviesiamerika.com reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Portālā arhivs.latviesiamerika.com ir aizliegta tā saucamo „viltus” profilu veidošana, tas ir, tādu profilu veidošana, kuros portāla arhivs.latviesiamerika.com lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk.arī nereālu) personu vai dzīvnieku, priekšmetu, utt. Konstatējot šādu profilu esamību, arhivs.latviesiamerika.com ir tiesīgs tos un to izveidotāju profilus nekavējoties bez iepriekšējas brīdināšanas izdzēst.
 6. Katram reģistrētajam portāla arhivs.latviesiamerika.com lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus.
 7. Komerciāla rakstura aktivitātes portālā arhivs.latviesiamerika.com ir atļautas tikai ar portāla arhivs.latviesiamerika.com saskaņojumu.
 8. arhivs.latviesiamerika.com ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst portāla reģistrēto lietotāju profilus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju portālam arhivs.latviesiamerika.com, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.
 9. Katrs portāla arhivs.latviesiamerika.com lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā vai nosūta citiem portāla lietotājiem. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.
 10. Portāls arhivs.latviesiamerika.com negarantē informācijas precizitāti. Kā arī negarantē veikt ievietotās informācijas pārbaudi. Ja lietotājs atrod kādu kļūdu vai nepilnību, viņam ir iespēja par to ziņot arhivs.latviesiamerika.com administrācijai.
 11. Portālā arhivs.latviesiamerika.com ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem portāla lietotājiem:
  • informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;
  • informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
  • informāciju, kura ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
  • informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
  • informāciju, kurai piemīt nesaskaņotas reklāmas raksturs (junk mail, spam, u.c.)
  • informāciju, kura ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;
  • informāciju, kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
  • visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt portāla arhivs.latviesiamerika.com normālu darbību un drošību.
  Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, arhivs.latviesiamerika.com ir tiesīgs šo informāciju nekavējoties izdzēst , kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja profilu vai bloķēt tam pieeju uz laiku.
 12. arhivs.latviesiamerika.com nenes nekādu atbildību par portālā arhivs.latviesiamerika.com izvietoto vai portāla lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat arhivs.latviesiamerika.com nav atbildīgs par portāla pieejamību, portāla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām portāla darbībā, portāla lietotāja profila datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa portāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda kāda tā ir bez nekādām papildus garantijām no arhivs.latviesiamerika.com.
 13. arhivs.latviesiamerika.com nav nekādā veidā atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kuri portāla arhivs.latviesiamerika.com lietotājiem ir radušies saistībā ar portāla un tajā pieejamās informācijas vai pakalpojumu izmantošanas.
 14. Ja portāla arhivs.latviesiamerika.com lietotājam šo noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek liegta vai ierobežota pieeja portālam vai arī šī lietotāja profils tiek izdzēsts no portāla, tad šim portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi maksājumi, kas veikti saistībā ar portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.
 15. arhivs.latviesiamerika.com, izvietojot informāciju portālā vai ar e-pasta starpniecību ir tiesīgs informēt portāla arhivs.latviesiamerika.com lietotājus par dažāda veida ar portālu saistītām aktualitātēm.
 16. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu arhivs.latviesiamerika.com pieder tikai un vienīgi arhivs.latviesiamerika.com. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti arhivs.latviesiamerika.com.