Teksta izmērs

Autortiesības

 

Ir aizliegta arhivs.latviesiamerika.com pieejamās informācijas nodošana trešajām personām, kopēšana un/vai pārpublicēšana, tajā skaitā izmantojot jebkāda veida elektroniskas sistēmas vai iekārtas, jebkurā veidā un apjomā bez rakstiskas saskaņošanas ar arhivs.latviesiamerika.com.

Citēšanas, kā arī visos citos arhivs.latviesiamerika.com saskaņotos informācijas tālāk izmantošanas gadījumos, atsauce ir obligāta.

Iesūtot informāciju arhivs.latviesiamerika.com, jūs nododat autortiesības arhivs.latviesiamerika.com pārziņā. Redakcija patur tiesības iesūtīto informāciju izmantot un publicēt.

Informācijai ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. arhivs.latviesiamerika.com neuzņemas atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto informāciju, kā arī mājas lapā publicētie autoru (fizisko, juridisko personu, amatpersonu) viedokļi var atšķirties no arhivs.latviesiamerika.com redakcijas viedokļa.

arhivs.latviesiamerika.com ir pakļauts autortiesību aizsardzībai.

Lietotājus lūdzam ievērot šos noteikumus.